Άφιξη
Αναχώρηση
Δωμάτια
Άτομα

Ιδιωτικότητα

GDPR » Προστασία προσωπικών δεδομένων

Νομικές πληροφορίες

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟ

Το υλικό αυτό παρέχεται από το Georgalas Sun Beach Resort, στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής, ως υπηρεσία προς τους πελάτες του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με αυτούς τους όρους. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους, παρακαλώ μην χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας.

ΕΜΠΟΡΙΚA ΣΗΜΑΤA

Αυτός ο ιστότοπος περιλαμβάνει το εμπορικό σήμα του Georgalas Sun Beach Resort, καθώς και άλλα πολύτιμα εμπορικά σήματα (Georgalas Restaurant κ.λπ.) που ανήκουν και χρησιμοποιούνται από το Georgalas Sun Beach Resort για να διακρίνουν τις υπηρεσίες και τα προϊόντα του. Αυτά τα εμπορικά σήματα και η σχετική ιδιοκτησιακή ιδιοκτησία προστατεύονται από την αντιγραφή και την προσομοίωση σύμφωνα με τους εθνικούς και διεθνείς νόμους και δεν επιτρέπεται να αναπαραχθούν, αντιγραφούν ή χρησιμοποιηθούν αλλιώς χωρίς την προηγούμενη ρητή γραπτή άδεια του Georgalas Sun Beach Resort.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚA ΔΙΚΑΙΩΜΑΤA

Οι πληροφορίες, το κείμενο, τα γραφικά, οι εικόνες, οι ήχοι, οι σύνδεσμοι και όλες οι άλλες πληροφορίες και το λογισμικό που δημοσιεύονται ή αλλιώς περιέχονται στον παρόντα ιστότοπο («Περιεχόμενα») αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία του Georgalas Sun Beach Resort και, εκτός κι αν παρέχονται συγκεκριμένα εδώ, δεν μπορούν να αντιγραφούν, διανεμηθούν, εμφανιστούν, αναπαραχθούν ή μεταδοθούν, με οποιαδήποτε μορφή ή οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό, ηχογραφημένο ή μη, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του Georgalas Sun Beach Resort. Σε περίπτωση που δοθεί γραπτή άδεια, όλες οι πληροφορίες που έχετε λάβει («περιεχόμενα») πρέπει να πιστωθούν στο Georgalas Sun Beach Resort.
Πνευματικά δικαιώματα © 2020 Georgalas Sun Beach Resort. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΑΔΕΙΑ

Τα Περιεχόμενα μπορούν να μεταφορτωθούν και να αναπαραχθούν μόνο για προσωπική μη εμπορική ή εσωτερική χρήση. Πρόκειται για άδεια και όχι για μεταβίβαση τίτλου και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς: (α) τα Περιεχόμενα δεν επιτρέπεται να τροποποιηθούν ή να χρησιμοποιηθούν για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό ή δημόσια προβολή, απόδοση, πώληση ή μίσθωση. (β) το περιεχόμενο του λογισμικού δεν μπορεί να αποσυντεθεί, αναστραφεί ή αποσυναρμολογηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. (γ) δεν επιτρέπεται η κατάργηση πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας από τα Περιεχόμενα. (δ) το Περιεχόμενο δεν μπορεί να μεταφερθεί σε άλλο πρόσωπο. και (ε) κάθε πρόσωπο που κατέχει, αναπαράγει ή χρησιμοποιεί με άλλο τρόπο τα Περιεχόμενα, συμφωνεί να αποτρέψει οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη αντιγραφή των Περιεχομένων.

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Το Georgalas Sun Beach Resort προσπαθεί να διασφαλίσει ότι τα Περιεχόμενα είναι ακριβή και αξιόπιστα. Ωστόσο, το Georgalas Sun Beach Resort και οι αντιπρόσωποί του δεν είναι αλάνθαστοι και ενδέχεται να προκύψουν σφάλματα ή / και παραλείψεις. Ως εκ τούτου, το Georgalas Sun Beach Resort αποποιείται οποιασδήποτε εγγύησης οποιασδήποτε φύσης, ρητής ή σιωπηρής, ως προς οποιοδήποτε θέμα που σχετίζεται με αυτή την τοποθεσία Web και τυχόν συνδέσμους προς αυτήν και από αυτήν, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της εμπορευσιμότητας, της μη παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων ιδιοκτησίας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό.
Το Georgalas Sun Beach Resort δεν εγγυάται την ακρίβεια, το νόμισμα ή την πληρότητα του περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των πληροφοριών σχετικά με τις τιμές ή τη διαθεσιμότητα. Το Georgalas Sun Beach Resort θα αναθεωρεί περιοδικά τα Περιεχόμενα ή / και τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις πηγές που περιγράφονται εκεί και διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε τέτοιες αλλαγές χωρίς καμία υποχρέωση να ενημερώνει τους προηγούμενους, τους τρέχοντες ή μελλοντικούς επισκέπτες αυτής της τοποθεσίας Web.
Σε καμία περίπτωση το Georgalas Sun Beach Resort δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε έμμεσες, ειδικές, τυχαίες ή επακόλουθες ζημίες (συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, αποζημίωσης για απώλεια κερδών, διακοπή λειτουργίας και απώλεια πληροφοριών) που προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του περιεχομένου, ακόμη και αν το Georgalas Sun Beach Resort έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών.

ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ

Με σεβασμό σε όλες τις διαβιβάσεις που γίνονται στο Georgalas Sun Beach Resort, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, ανατροφοδοτήσεων, ερωτήσεων, σχολίων και προτάσεων («Επικοινωνίες»): (α) η εμπιστευτικότητα ισχύει για τις Επικοινωνίες και το Georgalas Sun Beach Resort υποχρεούται να προστατεύει τις Επικοινωνίες από την αποκάλυψη. (β) Το Georgalas Sun Beach Resort δεν αναπαράγει, χρησιμοποιεί, αποκαλύπτει και διανέμει τις Επικοινωνίες σε άλλους.

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - E-NEWSLETTERS

Μπορεί μερικές φορές να σας στέλνουμε πληροφορίες για τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις προσφορές, τις ευκαιρίες, τις επιθυμίες μας, νέα για το ξενοδοχείο μας ή να σας προσκαλούμε σε εκδηλώσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-newsletters).
Μπορείτε να επιλέξετε ανά πάσα στιγμή να σταματήσετε να λαμβάνετε αυτό το ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο πατώντας «διαγραφή». Σε κάθε περίπτωση θα λαμβάνετε τέτοια ενημερωτικά δελτία μόνο μετά τη συνδρομή σας (στο διαδίκτυο ή στη φόρμα εγγραφών)

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ γράψτε στη διεύθυνση: info@hotelgeorgalas.gr 


Προσφορές